Deskriptivní geometrie pro přijímací zkoušky

Ovládněte s námi svět deskriptivní geometrie. Připravte se na přijímací zkoušky a pro úspěšné vysokoškolské studium.

Kurz deskriptivní gemetrie je víkendovka cílená na úkoly z přijímacích zkoušek a na přípravu na studium na vysokých školách architektury a designu. Výjimečnost tohoto kurzu spočívá v praktickém vysvětlení učiva na názorných modelech a následném procvičení na ukázkových příkladech. Důraz je kladen na skutečné pochopení principu deskriptivního promítání a vytvoření prostorové představivosti nezbytné pro zvládnutí deskriptivní geometrie v širších souvislostech. 

Rozsah kurzu:

 • So 11.11.2023 – online přednášky – 9-12.00, 14-16.00 – 5h
 • Ne 12.11.2023 – online přednášky – 9-12.00, 14-16.00 – 5h
 • So 25.11.2023 – online přednášky – 9-12.00, 14-16.00 – 5h
 • Ne 26.11.2023 – online přednášky – 9-12.00, 14-16.00 – 5h

Přehled učiva:

 • Seznámení s požadavky přijímacích zkoušek
 • Základní pojmy, zobrazovací principy a polohové vlastnosti bodů, přímek a rovin
 • Mongeovo promítání: body a přímka, skutečná velikost úsečky, odchylka přímky od průmětny, vzájemná poloha dvou přímek
 • Mongeovo promítání: rovina a její určení, přímka a bod v rovině, hlavní a spádové přímky roviny, kolmost přímky a roviny
 • Mongeovo promítání: vzájemná poloha dvou rovin, průměty bodů, přímek a roviny, průniky základních geometrických tvarů
 • Osová afinita a středová kolineace
 • Mongeovo promítání: řezy jehlanu a hranolu, průnik přímky a tělesa, určení viditelnosti
 • Otočení roviny, třetí průmětna
 • Stereometrie – polohové vlastnosti
 • Stereometrie – řezy na tělesech
 • Volné rovnoběžné promítání: úkoly na prostorovou přestavivost
 • Vyřešení ukázkových testů a modelových příkladů pro přijímací zkoušky
11. 11. 2023 - 26. 11. 2023
So - Ne
víkendový + online kurz
Online
Cena: 3800

Doporučení studentů

aktuálně

PŘIHLÁŠKY NA ROK 2023 NAJDETE ZDE

9.7.–13.7.2023 FestAD Praha
31.7.–4.8.2023 FestAD Valašské Meziříčí

PRÁVĚ PROBÍHÁ
do 26.4.2023 II.cyklus Online vedení ke zkouškám

PŘEDNÁŠKA je k dipozici v prodlouženém termínu:

příprava na architekturu, design a umění

partneri

Rožnov pod Radhoštěmí Earchitekt